Elafibranor (GFT505) Powder – Dermanê nû ji bo Lêkolîna Dermanê NASH