Dosra Powderê ya IDRA-21, nîv-jiyan, berjewendî, bandorên alî, û Review