Rêzikên Rêzikên Yeşîlkulê Sor: Benefî, Dosage û Bandorên Pêve